Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Сонин хачин”

Жирэмсэний хяналтанд ороход Т.Э.М.Б.Ү.Ү гээд ө.в.ч.и.н и.л.р.эв. Гайхаад нөхөрөөсөө асуутал…

Сайн байна уу би 30 н.а.с.т.а.й 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө а.м.ь.д.р.а.а.д. 5 ж.и.л болж байна. М.а.н.а.й н.ө.х.ө.р уг нь и.х с.а.й.н х.ү.н 2 х.ү.ү.х.э.д.д.э.э м.а.ш и.х…

Миний нөхөр ГЭРЭЭ ЗАРААД тэр мөнгөөрөө нэг Х.Ү.Ү.ХЭНТЭЙ хэд хоног ш.о.у.д.аад дуусгаад охин бид 2 о.р.о.х о.р.о.нгүй…

Надад з.ө.в.ө.л.г.ө.ө маш их х.э.р.э.г.т.э.й байна. Н.у.р.ш.у.у болсон бол у.у.ч.л.а.а.р.а.й. Би одоо 25 н.а.с.т.а.й, 5 н..а.с.т.а.й о.х.и.н.т.о.й, н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө хамт а.м.ь.д.р.а.а.д 7 ж.и.л болж байна. Манай…

Намайг жирэмсэн байхад өөр х.ү.н.т.э.й болсон байсан. Би тэрийг нь т.ө.р.ө.х үедээ л м.э.д.с.э.н…

Би 1 ой хүрч буй хөөрхөн хүүтэй нэгэн ээж байна, хүүгийн аавтай 2017 онд анх танилцсан. Тэр х.ү.н эхэндээ а.м.ь.д.р.а.л з.о.в.л.о.н ү.з.с.э.н их сайхан с.э.т.г.э.л.т.э.й…

Нөхөр маань нилээн я.в.д.а.л.т.а.й б.а.й.ж байгаад з.а.с.а.р.с.а.н гээд и.т.г.э.д.э.г байлаа. ГЭТЭЛ…

Сайн уу надад маш их х.э.ц.ү.ү о.р.о.й ч у.н.т.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й боллоо. Найз залуутайгаа 3 жил болж байна нилээн я.в.д.а.л.т.а.й б.а.й.ж байгаад з.а.с.а.р.с.а.н гээд и.т.г.э.д.э.г байлаа.…

Нөхөртөө ч биш н.у.у.ц а.м.р.а.г.т.а.а ингэж х.а.р.д.у.у.л.ж а.м.ь.д.р.а.х у.т.г.а.г.ү.й юм, энэ одоо миний ш.и.й.т.г.э.л юм байх даа.

Шулуухан бичье, хэдэн жилийн өмнөөс нэг з.а.л.у.у.т.а.й я.в.а.л.д.с.а.н юм. Ажил мэргэжилдээ сайн, хүмүүсийн дунд нэр сайтай, ц.а.р.а.й.л.а.г с.а.й.х.а.н з.а.л.у.у. С.е.к.с бол ярих юмгүй мэдээж ойлгомжтой.…

error: Content is protected !!